Ervaringsgericht leren

10/03/2019 Ervaringsgericht leren

Dit lijkt gewoon een schattige foto … Maar er 'gebeurde' hier heel veel :-)

Deze jongen ervoer hier bijv. een intense rust van de paarden, rust die hij zelf niet altijd even makkelijk kan vinden... We hebben gekeken naar de paarden, hoe zien ze eruit als ze ontspannen zijn? En hoe als ze gespannen zijn? Hoe is dat bij mensen?


En even voordat deze foto is gemaakt hadden we geoefend met 'persoonlijke ruimte'. Om kennis te maken met Rosie liep hij iets te enthousiast op haar af, waardoor die wat terugdeinsde. In eerste instantie zag hij niet dat ze zo reageerde, maar nadat ik hem daarop had geattendeerd wel en maakte hij letterlijk 'pas op de plaats'. Daaropvolgend kwam Rosie zelf op hem afgelopen :-)

Even later kon hij met Baston precies het omgekeerde ervaren. Die kwam juist, in een rechte lijn, direct op hem af (en dan oogt Baston behoorlijk groot voor zo'n klein mannetje :-) ) en begon aan de jas te snuffelen. Hmmm... dit was toch wel een beetje té dichtbij.... De jongen liet het over zich heen komen, maar toen ik hem vroeg of hij zich daar prettig voelde, besefte hij pas dat dat niet zo was. Een mooie aanleiding om te oefenen hoe hij 'zijn eigen ruimte' op een respectvolle manier duidelijk kon maken, waarop Baston als vanzelf een beetje afstand hield.


Door de dírecte reacties van de paarden werd het voor het kind meteen duidelijk wat zijn gedrag voor effect heeft op een ander (en op zichzelf). Ik gun het hem dat hij nog vaak terug denkt aan deze ervaringen...