KNHS Collegetour

26/11/2021 KNHS-CollegeTour


Voor wie het KNHS-Collegetour gisteravond heeft gemist (is trouwens nog steeds beschikbaar om te bekijken ), hier een korte, praktische samenvatting:

De 10 principes (zie www.paardwelzijn.nl of de bron: www.equitationscience.com) en als voorbeeld 10 praktische vragen die daar uit voortvloeien…

1 Weet je alles wat je van een paard zou moeten weten en werk je (dus) veilig?

2. Krijgt het paard alles wat hij als paard nodig heeft, eten, drinken, zorg, (vrije) beweging EN de kans om lichaamstaal (pijn en negatieve stress) te tonen?

3. Kan een paard stout zijn?

4. Houdt een methode of aanpak rekening met de verschillende emoties van dit paard?

5. Maak je op correcte wijze (stressarm) gebruik van methodes die het paard leren met nieuwe sensaties, zaken (van veulen naar rijpaard) en spanning om te gaan?

6. Wordt het gewenste gedrag prompt beloond? Hoe kan een paard weten dat hij (toevallig) het goede antwoord geeft?

7. Werkt een methode toe naar steeds kleinere en lichtere signalen door elk signaal licht te beginnen en alleen wanneer nodig te versterken?

8. Maak je de stapjes zo klein en haalbaar mogelijk (zie tekening van trap, filmpje van Floor en meer hieronder)?.

9. Zijn je signalen voor het paard helder van elkaar te onderscheiden, vraagt elk uniek signaal iets anders en geef je ze één voor één? En de laatste vraag:…

10. Blijft het paard het gevraagde (w.o. stap, draf, galop, zijgangen etc.) ook uitvoeren (principe van zelfdraagzaamheid) zonder dat hij doorlopend ‘geholpen’ wordt door been- (richting en tempo) of zit- en teugelinwerking (richting, tempo en zelfhouding)?