(Familie)Opstellingen

Opstellingen / Systemisch werk

Wat houdt een Opstelling zoal in?

Dagelijks maak je bewust en onbewust deel uit van 'systemen', zoals die van je familie, relaties of je werk. Het wordt steeds duidelijker dat gebeurtenissen in zo'n systeem invloed hebben op hoe je functioneert en hoe je je voelt. 

Deze methode kan ingezet worden voor persoonlijke vraagstukken (en hardnekkige patronen), maar ook voor vragen in de familiesfeer, relatie, werk en/of organisaties.

En soms heb je een vraag, probleem of terugkerend patroon waar je maar geen zicht op krijgt. Praten helpt, maar toch kom je niet verder. 

Een Opstelling helpt je om in beweging te komen, zonder te hoeven benoemen waar het probleem ligt. Dat wat in je leeft mag op veilige wijze gezien worden en alleen dat al, helpt je verder. 

Wil jij verder? Laat je dan eens meevoeren in een opstelling die een helder antwoord kan bieden op jouw probleem.

Het is toepasbaar voor zowel individuen als groepen.

Het kan gaan over familievragen, werk gerelateerde vragen of bijv ook over ziekte.

"Ongelooflijk interessant hoeveel inzicht en beweging er in korte tijd kan ontstaan!"

MET of ZONDER paarden

Paarden kunnen ingezet worden bij een Opstelling, maar dat hoeft niet. Ook zonder hen zijn er verschillende methodieken om een Opstelling vorm te geven.

Echter, door hun gevoeligheid zijn paarden een perfecte gids, omdat ze direct reageren op veranderingen in het systeem.

Tijdsbeslag en kosten

Een sessie duurt meestal 1 à 1,5 uur en de kosten zijn € 75,-